Wetenschappelijke integriteit

Binnen Wageningen University & Research rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de borging en bewaking van de wetenschappelijke integriteit.

Voor alle wetenschappers bij Wageningen University & Research geldt dat zij handelen naar de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Aanvullend zijn voor integriteitscode Wageningen University & Research en de algemene voorwaarden van toepassing.

Met de publicatie van nevenwerkzaamheden van wetenschapsbeoefenaars - conform de regeling nevenwerkzaamheden en de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit - wil Wageningen University & Research de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het wetenschappelijk onderzoek voor derden transparant en inzichtelijk maken. Bij wetenschappelijke publicaties dienen ook financiers en partners vermeld te worden.

Wageningen University & Research heeft op basis van het modelreglement van de VSNU een klachtenregeling wetenschappelijke integriteit opgesteld. In deze klachtenregeling is de procedure bij klachten over wetenschappelijke integriteit beschreven.

Vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit

Met vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit kunt u terecht bij de Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit. Deze functie wordt vervuld door prof.dr.ir. Ellen Kampman en prof.dr.ir. Huub Savelkoul. De vertrouwenspersoon probeert als hij/zij daartoe mogelijkheden ziet te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen. De vertrouwenspersoon kan u ook adviseren om een officiĆ«le klacht in te dienen. 

Commissie wetenschappelijke integriteit

Het indienen van een officiƫle klacht doet u, al dan niet na raadpleging van een vertrouwenspersoon schriftelijk of per e-mail.

U kunt uw brief richten aan:

Wageningen University & Research
Corporate Governance and Legal Services
t.a.v. Commissie wetenschappelijke integriteit
Postbus 9101
6700 EV Wageningen 

Of via e-mail aan: cwi@wur.nl

Uw klacht zal worden behandeld volgens de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Wageningen University & Research.

Samenstelling commissie wetenschappelijke integriteit:

  • Prof. Barend van der Meulen: voorzitter van de commissie wetenschappelijke integriteit Wageningen University & Research, hoogleraar Institutionele Aspecten van (Hoger) Onderwijs bij University of Twente
  • Prof. Johan Bouma: emeritus hoogleraar Bodemkunde aan Wageningen University & Research
  • Prof. Cor van der Weele: bijzonder hoogleraar Humanistische Wijsbegeerte aan Wageningen University & Research
  • Prof. Tiny van Boekel: Emeritus hoogleraar Product Design and Quality Management aan Wageningen University & Research