Adviesgroep voor samenwerking met WUR

Begin juli 2023 heeft de Raad van Bestuur (RvB) besloten dat er extra regels komen voor samenwerking met WUR. De RvB heeft besloten dat de eisen die aan deze samenwerkingen worden gesteld in de toekomst opgerekt worden zodat er eisen worden gesteld aan de samenwerkingspartner en niet alleen aan het project. Het beslissingskader zal in de toekomst ook criteria bevatten op basis waarvan wordt bepaald in welke mate de potentiële samenwerkingspartner bijdraagt aan de grote mondiale transities zoals in ons Strategisch Plan staan beschreven.

De Raad van Bestuur heeft een Adviesgroep gevraagd om dit najaar met een beslissingskader te komen waarmee WUR besluiten kan nemen over toekomstige samenwerkingspartners, te beginnen met de fossiele industrie.

De Adviesgroep bestaat uit de volgende personen:

  • Carolien Kroeze, Professor Environmental Systems Analysis (chair)
  • Vincent Blok, Professor in Philosophy of Technology and Responsible Innovation
  • Harry Bitter, Professor Biobased Chemistry and Technology
  • Niklas Hoehne, Special Professor Mitigation of Greenhouse Gasses
  • Aarti Gupta, Professor of Global Environmental Governance
  • Harriette Bos, Senior Scientist Fossil free materials and Systems analysis
  • Geert Aarts, Researcher Marine Mammals
  • Katarina Smieskova, Master Student/Green Office
  • Hilde Bos, Corporate Strategy & Accounts

Op deze pagina vind je updates over de voortgang en resultaten van de Adviesgroep.

Updates