Onafhankelijkheid WUR

Borging onafhankelijkheid Wageningen University & Research

Onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek is voor universiteiten een belangrijk beginsel. In een tijd waarin universiteiten meer dan in het verleden samenwerken met overheden, ngo’s en het bedrijfsleven zijn garanties voor deze onafhankelijkheid extra belangrijk. Wageningen University & Research hanteert verschillende regelingen en procedures die er op gericht zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek te garanderen.

Deze code is van toepassing op alle onderzoek dat wordt gedaan door Wageningen University & Research. De code benoemt 5 leidende principes: Eerlijkheid, Zorgvuldigheid, Transparantie, Onafhankelijkheid en Verantwoordelijkheid. Deze principes zijn in de code geconcretiseerd in 61 normen.

Paragraaf 3.1 van onze algemene voorwaarden bevat afspraken t.a.v. onafhankelijkheid van onderzoek (paragraaf 3.1).

Alle nevenfuncties van hoogleraren worden transparant weergegeven op onze internetpagina We@wur. In de lijst van hoogleraren is ook de financierder van de leerstoel opgenomen.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Wie klachten heeft over het onafhankelijk functioneren van onderzoekers van Wageningen University & Research kan zich richten tot de Raad van Bestuur van Wageningen University and Research. De klacht zal worden onderzocht door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit betaat uit:

  • Prof. Barend van der Meulen: voorzitter van de commissie wetenschappelijke integriteit Wageningen University & Research, hoogleraar Institutionele Aspecten van (Hoger) Onderwijs bij University of Twente
  • Prof. Johan Bouma: emeritus hoogleraar Bodemkunde aan Wageningen University & Research
  • •Prof. Cor van der Weele: bijzonder hoogleraar Humanistische Wijsbegeerte aan Wageningen University & Research
  • Prof. Tiny van Boekel: Emeritus hoogleraar Product Design and Quality Management aan Wageningen University & Research

Beoordeling van klachten geschiedt op basis van de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit.

Naast de regelingen en procedures die gelden voor Wagenings onderzoek worden universiteiten in het kader van onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek ook aangesproken op hun aard en omvang van hun financieringsbronnen. Hieronder is de opbouw van onze inkomstenbronnen weergegeven.

Financiële cijfers 2021 (turnover)

Financiële cijfers 2021

Financiële cijfers 2021 (funding)

Financiële cijfers 2021

Bron: Corporate brochure 2021