Financiering Wageningen Research

Wageningen Research, onderdeel van WUR, is een publieke instelling voor toegepast onderzoek. Wageningen Research heeft tot doel om maatschappelijke vragen op te lossen, de overheid te ondersteunen en kennis te ontwikkelen en te verspreiden om de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland te versterken.

Wageningen Research (WR) bestaat uit negen onderzoekinstituten die onderzoek in opdracht verrichten. WR haalt onderzoeksopdrachten binnen in competitie met andere kennisinstellingen. De belangrijkste opdrachtgever is het ministerie van LNV, maar WR doet ook onderzoeksopdrachten voor andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

WR is lid van de TO2-federatie van organisaties voor toegepast onderzoek, net als TNO, Deltares, Marin en Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Wie financiert het onderzoek van Wageningen Research?

In 2020 behaalde WR een omzet van 355 miljoen euro. Dat was onderverdeeld in:

  • A) Overheden: 200 miljoen
  • B) Contractonderzoek overheden: 45 miljoen
  • C) Bedrijfsleven: 60 miljoen
  • D) Verkoop en verhuur: 49 miljoen

De omzet van Wageningen Research neemt toe sinds 2016. Die groei komt vooral door extra opdrachten van het ministerie van LNV. De inkomsten uit onderzoek voor LNV zijn gegroeid van 120 miljoen in 2017 naar 154 miljoen euro in 2020. De inkomsten van andere partijen, zoals het bedrijfsleven, bleven ongeveer gelijk. Het aandeel private financiers van Wageningen Research schommelde altijd rond de 20%, maar was in 2020 door de toename van publieke LNV-financiering gedaald naar 17%.

  • Bij post A, overheden, gaat het om programmatisch onderzoek voor publieke instellingen. Het ministerie van LNV is veruit de belangrijkste financier, met 154 miljoen euro. Andere financiers in deze categorie zijn de EU (19 miljoen), publieke fondsen (11 miljoen), NVWA (partner van Wageningen Food Safety Research) (13 miljoen) en NWO (3 miljoen).
  • Bij post B, contractonderzoek overheden, gaat het om kortlopend of incidenteel onderzoek voor publieke organisaties. Ook hier is het ministerie van LNV de belangrijkste financier.
  • Bij post C, bedrijfsleven, komt grofweg de helft van de omzet van grote bedrijven en de andere helft van het MKB.
  • Post D, verkoop en verhuur, is een verzamelpost van onder meer: verkoop energie van windmolens, verkoop gebouwen, verhuur analyseapparatuur en andere spullen.
Financieringsbronnen Stichting Wageningen Research 2021
Financieringsbronnen Stichting Wageningen Research 2021

Financieringsbronnen Stichting Wageningen Research 2020
Financieringsbronnen Stichting Wageningen Research 2020
Financieringsbronnen Stichting Wageningen Research 2019
Financieringsbronnen Stichting Wageningen Research 2019
Financieringsbronnen Stichting Wageningen Research 2018
Financieringsbronnen Stichting Wageningen Research 2018