Gedragsregels mededinging

De research instituten van Wageningen University & Research worden voor 43% (gegevens 2013) gefinancierd door de overheid. Als tegenprestatie voor deze subsidie verrichten de research instituten werkzaamheden voor de overheid en leveren daarvoor producten af. Het gaat dan om onderzoeksopdrachten van de overheid op het gebied van: Wettelijke Onderzoekstaken (WOT), Beleidsondersteunend Onderzoek (BO) en Kennisbasis Onderzoek (KB). Ook wordt een belangrijk deel van het publieke aandeel geleverd in de Topsector: Tuinbouw en uitgangsmaterialen en de Topsector: Agro & Food. Wageningen University & Research is erop gericht deze overheidsmiddelen doelmatig en rechtmatig in te zetten.

Gedragsregels

Wageningen University & Research heeft Gedragsregels opgesteld over de wijze waarop de research instituten omgaan met het inzetten van overheidsgeld in samenwerkingsprojecten om op deze wijze oneerlijke concurrentie met privaat gefinancierde onderzoeksinstituten te voorkomen. Tevens wordt in de Gedragsregels geregeld hoe wij omgaan met Intellectuele Eigendomsrechten. Uit deze Gedragsregels vloeit voort dat wij jaarlijks de onderzoeksplannen publiceren op  Onderzoek & Resultaten / Topsectoren

De Gedragsregels worden geborgd door een beoordelingscommissie met een onafhankelijke voorzitter, die ook eventuele klachten behandelt. Lees hier de Gedragsregels.