Open Science

Open Science & Education

Open Science is een meer open manier van wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, publiceren en evalueren. In Open Science staat daarom het streven naar meer samenwerking, het hergebruik van kennis en transparantie, niet alleen tussen onderzoekers en disciplines, maar ook in de samenleving als geheel, centraal. Ook in het onderwijs kunnen Open Science principes kunnen worden toegepast, door online leermiddelen te delen en te hergebruiken.

WUR's benadering van onderzoek en onderwijs in de Open Era

In de afgelopen jaren hebben de Nederlandse overheid en onderzoeks- en financieringsorganisaties via een gezamenlijk Nationaal Plan Open Science (NPOS) vooruitgang geboekt op dit gebied.

WUR heeft Open Science van harte omarmd middels het Open Science and Education (OSE) -programma. Door gebruik te maken van open science-principes kunnen WUR-medewerkers hun wetenschappelijke impact vergroten, wetenschappelijke kennis naar de samenleving brengen en zo bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Bij WUR zien we open science als een belangrijke Europese en nationale ontwikkeling, die gevolgen heeft voor WUR. De komende jaren blijven we bijdragen aan open science, door deze steeds meer tot onze standaardpraktijk te maken in ons onderzoek en onderwijs. Hierbij staan onze onderzoekers en docenten centraal en faciliteren en ondersteunen we hen met vaardigheidstrainingen, richtlijnen, tools, faciliteiten en best practices van open access publicaties, FAIR-data en open onderwijsmaterialen. Zo stellen we wetenschap open voor elkaar, voor andere academici en voor het grote publiek.
Arthur Mol, rector magnificus en vicepresident van Wageningen University & Research en voorzitter van de stuurgroep van WUR OSE

Zes OSE-topics

Het WUR OSE-programma faciliteert en stimuleert haar onderzoekers en docenten om open science in de praktijk te brengen. Het OSE-programma richt zich op Open Access, FAIR-onderzoeksdata, Citizen Science, Outreach naar publiek, Open Onderwijs en Erkennen en Waarderen.

OSE bijenkorf.jpg