Open Science & Education

Open Science & Education

Open Science is een manier van werken in de wetenschap waarbij samenwerking, het delen van kennis en transparantie centraal staan. Het gaat erom dat onderzoekers en docenten hun werk openstellen voor anderen, inclusief de bredere samenleving.

Bij WUR omarmen we Open Science met het Open Science & Education (OSE)-programma. Het doel is om Open Science & Education de norm te maken. Door onze onderzoeksresultaten en onderwijsmaterialen openbaar te maken, kunnen we meer impact hebben, meer kennis verspreiden en oplossingen vinden voor maatschappelijke problemen.

Ontdek wat jij kunt doen

Publiceer Open Access

OSE_Website_670x446_01.jpg

Door Open Access te publiceren, deelt WUR haar kennis met de buitenwereld en wordt het makkelijker om op elkaars werk voort te bouwen. WUR streeft ernaar om onderzoeksresultaten Open Access te publiceren.

Lees meer

Maak je data FAIR

OSE_Website_670x446_05.jpg

Vóór 2025 wil WUR haar onderzoeksdata FAIR (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar) maken. Het Wageningen Data Competence Centre en het WUR data stewardship-programma spelen hierbij een belangrijke rol.

Lees meer

Betrek burgers bij onderzoek

OSE_Website_670x446_02.jpg

WUR brengt wetenschap en de samenleving samen met Citizen Science. Dit helpt bij het aanpakken van gedeelde zorgen en interesses. Het vergroot het vertrouwen van het publiek en geeft burgers directe toegang tot wetenschap.

Lees meer

Maak jouw onderwijsmiddelen beschikbaar

OSE_Website_670x446_07.jpg

Open Education staat voor het openbaar delen van onderwijsmethoden en -materialen. We moedigen je aan om jouw onderwijsmiddelen beschikbaar te stellen voor innovatie in het onderwijs.

Lees meer

Sluit je aan bij de Open Science Community Wageningen

OSE_Website_670x446_06.jpg

De Open Science Community Wageningen (OSC-W) is een bottom-up-gemeenschap die manieren aanbiedt en ontwikkelt om wetenschap transparant en reproduceerbaar te maken.

Lees meer en sluit je aan

Ontdek hoe jouw collega’s van Open Science gebruikmaken

OSE_Website_670x446_04.jpg

Wat zijn de voor- en nadelen van Open Science, en wat moeten we doen om deze cultuurverandering bij WUR te bewerkstelligen? Collega’s vertellen je meer over hun ervaringen.

Lees meer over best practices