Werken met Chinese partners

Om onze missie te vervullen, werken we bij Wageningen University & Research (WUR) samen met vele partners van over de hele wereld. Daarbij kan het gaan om overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, de particuliere sector en niet-gouvernementele organisaties. We zijn ons uitermate bewust van de vragen die opkomen bij al deze samenwerkingsvormen en streven naar transparantie over onze motieven en manier van werken. Daarom worden deze samenwerkingsovereenkomsten voortdurend kritisch bekeken.

De laatste tijd is de discussie in Nederland en Europa over wetenschappelijke samenwerking met China opgelaaid, voor een deel als reactie op de perceptie dat we hier eenzijdig afhankelijk zijn van China op het gebied van technologie en economische zekerheid. Er is ook steeds meer bezorgdheid over de Chinese aanpak op het gebied van mensenrechten, beveiliging (onder andere cyberbeveiliging) en privacy. Bij WUR zijn we ons hier bewust van.

1. Waarom werkt WUR samen met Chinese partners?

In essentie verschilt onze samenwerking met Chinese partners niet van die met partners uit andere landen. Bij WUR zoeken we samen met andere partijen naar oplossingen voor wereldwijde problemen, zoals klimaatverandering, voedsel- en waterveiligheid en -zekerheid, biodiversiteit en natuurbehoud, en Global One Health. Aangezien China een belangrijke speler is bij het aanpakken van problemen en vragen op het gebied van geavanceerd onderzoek, onderwijs en innovatie, vormen de kennis- en onderzoeksorganisaties van het land belangrijke partners in de strategie van WUR. Na veertig jaar van intensieve samenwerking met Chinese publieke en particuliere kennispartners zijn wij overtuigd van het belang van de gezamenlijk gecreëerde synergie.

a. Uitmuntende wetenschap

WUR behoort op dit moment wereldwijd tot de top van wetenschappelijke instellingen in de vakgebieden landbouw, voeding en milieu. China zet breed in op wetenschap en onderwijs en investeert veel om wetenschappelijke kennis, faciliteiten, opleiding en middelen verder te ontwikkelen. Daardoor is het land zijn achterstand op de internationale academische ranglijsten snel aan het inlopen. Chinese wetenschappelijke instellingen zijn dus belangrijke partners voor het verwezenlijken van onze ambitie om uitmuntende wetenschap te bedrijven. Daarnaast heeft China te maken met complexe uitdagingen, aanzienlijke problemen als gevolg van de snelle ontwikkeling van het land, en een unieke en gevarieerde natuurlijke en klimatologische omgeving. Dat biedt unieke mogelijkheden om gezamenlijk nieuwe kennis te genereren.

b. China investeert in wereldproblemen

Als een van de grootste economieën ter wereld heeft China te maken met grote problemen op het gebied van klimaat, leefomgeving, voedselzekerheid en veiligheid, en het land investeert flink om deze problemen te onderzoeken en te beperken. China draagt bij aan het multilaterale debat over de SDG’s, door onze samenwerking met het land wordt onze impact bij de aanpak van de SDG’s groter.

2. Hoe werken wij samen met Chinese wetenschappers?

a. Wetenschappers onder elkaar

Op basis van de principes van gelijkwaardig partnerschap en betrokkenheid voor langere termijn ontwikkelen en implementeren we bij WUR gezamenlijke (promotie)onderzoeksprogramma’s en wisselen we medewerkers en studenten uit met specifieke Chinese academische partners. Verder studeren op de campus in Wageningen individuele Chinese bachelor- en masterstudenten en promovendi. Al het gezamenlijke onderzoek is onafhankelijk en voldoet aan de gedragscodes, het beleid en de richtlijnen van WUR over kwesties als wetenschappelijke integriteit, intellectuele eigendom, bescherming van persoonsgegevens en het delen van onderzoeksgegevens, publicaties en ethische normen.

b. Tastbaar resultaat

WUR stimuleert en beoefent wetenschap die daadwerkelijk tastbaar resultaat heeft: ‘Science for impact’. Samen met Chinese publieke en particuliere partners doen we toegepast onderzoek en ontwikkelen en implementeren we innovaties en beroepsopleidingen voor lokale capaciteitsversterking. Ook hier weer binnen het strikte beleid en de strikte richtlijnen die wij aanhouden op het gebied van ethiek en wetenschappelijke integriteit, veiligheidskwesties rondom intellectuele eigendom en cyberbeveiliging, en corruptiebestrijding.

3. Bewustmaking en uitvoering

We besteden voortdurend aandacht aan het bewustzijn van onze medewerkers over potentiële dilemma’s bij het werken met Chinese partners. Het WUR ‘China Platform’, waarin WUR-collega’s samenkomen die werken met Chinese partners, speelt een belangrijke rol in het vergroten van dit bewustzijn. De deelnemers aan het platform verkennen en bespreken potentiële samenwerkingsinitiatieven en -projecten met Chinese partners. Daarnaast bespreken ze dilemma’s en risico’s, zowel in het algemeen als in specifieke situaties, die zich kunnen voordoen bij het werken in China en met Chinese partners.

Voor het beoordelen van dilemma’s op het gebied van ethiek, reputatie en economie bij een voorgestelde samenwerking is een interne richtlijn voor samenwerking met Chinese partners ontwikkeld, goedgekeurd en geïmplementeerd. Het WUR-beleid en de WUR-richtlijnen rondom mensenrechten, ethiek, wetenschappelijke integriteit, beveiliging en delen van gegevens, intellectuele eigendom en corruptiebestrijding vormen een integraal onderdeel van deze samenwerkingsrichtlijn. Door deze richtlijn mee te nemen bij elk nieuw initiatief, is een gefundeerde, alomvattende afweging en beoordeling mogelijk, aan de hand waarvan we kunnen beginnen aan een individueel partnerschap of project of hiervan af kunnen zien.

De reputatie van WUR is een onmisbaar uitgangspunt. Door onze richtlijnen op het gebied van ethiek, integriteit en kennisbeveiliging toe te passen op elk project en partnerschap kunnen wij onze hoge normen handhaven, in China en alle andere landen waarmee we samenwerken. Onze samenwerking met Chinese partners verschilt niet fundamenteel van onze samenwerking met wetenschappelijke partners elders in de wereld.