Contactpunt Sociale Veiligheid

Het contactpunt sociale veiligheid is voor iedereen die iets wil weten, vragen, melden of wil praten over sociale veiligheid of niet weet waar men terecht moet. Dus zowel studenten als medewerkers van WUR kunnen bij het contactpunt sociale veiligheid terecht met een vraag, melding of klacht over ongewenst gedrag. Ook als je niet goed raad weet met een situatie of als je niet weet bij wie je het beste kunt aankloppen.

Het contactpunt is een extra mogelijkheid bij WUR om op een laagdrempelige manier over ongewenst gedrag te praten of iets te melden, naast de bestaande voorzieningen bij de WUR zoals vertrouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werk (zie Intranet), studentenpsychologen en de ombudspersoon.

Met het contactpunt willen we beter zicht krijgen op alles wat er speelt op het gebied van sociale veiligheid. Zo proberen we om sociale veiligheid bij WUR ook structureel te verbeteren. Een vraag, klacht of melding of melding kan betrekking hebben op alle schendingen van de (sociale) veiligheid en integriteit bij WUR in de brede zin. Lees meer over voorzieningen van WUR om ongewenst gedrag te melden of bespreken op Sociale Veiligheid - WUR

Wat is ongewenst gedrag?

We spreken van ongewenst gedrag wanneer dit gedrag als ongewenst of kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat een medewerker/student zich niet langer veilig voelt op de werk-of studieplek bij WUR. Het gaat dus niet om de intentie van de beklaagde maar om hoe de ontvanger het ervaart. Het is voor iedereen dus verschillend waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst gedrag. De beleving van een persoon is dus uitgangspunt maar is niet doorslaggevend in de aanpak van ongewenst gedrag en de eventuele consequenties van betrokkenen.

Over dit contactpunt

De medewerkers van het contactpunt zorgen voor een laagdrempelige routing van jouw vraag klacht of melding. Studenten en medewerkers kunnen het contactpunt telefonisch bereiken. Je kunt ook een mailtje sturen. Medewerkers van het contactpunt nemen zo snel mogelijk contact met je op, afhankelijk van de vraag of melding om deze verder te bespreken. Soms is verder contact niet nodig en blijft het bij het afgeven van een signaal of het krijgen van een advies. Je kunt anoniem melden of ervoor kiezen dat jouw naam alleen bekend is bij de betreffende medewerker van het contactpunt.

  • Vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Vragen en meldingen worden vertrouwelijk behandeld en de melder bepaalt altijd wat er met de informatie gebeurt. Als je wordt doorverwezen naar iemand anders binnen de organisatie, kan de medewerker van het contactpunt je -als je dit wilt- hierbij helpen.
  • Registeren: Bij het contactpunt wordt alleen geanonimiseerd bijgehouden waar de vraag, klacht of melding over gaat en waar naar wordt doorverwezen.

Met welke vragen of meldingen kun je bij het contactpunt terecht?

Je kunt bij het contactpunt terecht voor alle vormen van ongewenst gedrag of (wetenschappelijke) integriteitsschendingen zoals (seksuele) intimidatie, agressie, uitsluiting, geweld, pesten of discriminatie.

Monitoring

Het contactpunt sociale veiligheid geeft periodiek een overzicht over het aantal en type meldingen en over de inmiddels ondernomen acties om de meldingen te onderzoeken. Dit overzicht is niet herleidbaar tot personen en wordt gebruikt voor structurele verbeteringen en versterking van sociale veiligheid bij WUR.