Vertrouwenspersonen WUR

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie en handelt niet zonder toestemming van de melder. Bij WUR zijn er vertrouwenspersonen voor studenten, PhD’s en medewerkers.

Vertrouwenspersonen studenten:

Vertrouwenspersonen medewerkers, inclusief PhD-kandidaten::

Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit: