dr. AD (Adriaan) Rijnsdorp

dr. AD (Adriaan) Rijnsdorp

Externe medewerker
Visserijbioloog sinds 1980. Onderzoek is gericht op de populatiebiologie van geexploiteerde vissoorten (in het bijzonder platvis), visserij-geinduceerde evolutie, ecosysteemeffecten van visserij en het gedrag van vissers en vissersvloten.