Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - dr.ir. AJH (Arnold) van Vliet


Van Vliet is verantwoordelijk voor twee vakken bij Wageningen University: Principles of Environmental Sciences (1ste jaar MSc) en Milieuwetenschappen en Maatschappij (1ste jaar BSc). Verder coördineert Van Vliet vanuit het Natuurkalender programma verschillende onderwijsprogramma’s voor het middelbaar-, groen- en basisonderwijs in het kader van het internationale GLOBE programma.

Vakken

ESA-79224 MSc Research Practice Environmental Systems Analysis
ESA-20806 Principles of Environmental Sciences
ESA-22806 Environmental Systems Analysis: Methods and Applications
CPT-14306 Life Sciences for Communication Scientists
ESA-10309 Environmental Sciences and Society
ESA-80424 MSc Thesis Environmental Systems Analysis
ESA-20506 Introduction to Environmental Systems Analysis
ESA-79324 MSc Research Practice Environmental Systems Analysis