CJ (Corine) van As MSc

CJ (Corine) van As MSc

Teamleider Regionale Ontwikkeling en Ruimtegebruik

Ik ben teamleider van team Regionale Ontwikkeling en Ruimtegebruik bij Wageningen Environmental Research.

Dit is een team van ruim 30 gedreven onderzoekers, die zich richten op vraagstukken in de regio en in de stad. We onderzoeken en adviseren op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Vanuit sociaal-wetenschappelijke en technische expertise benaderen we vraagstukken zo integraal mogelijk. Dit zijn vaak complexe vraagstukken waarbij actuele maatschappelijke opgaven samenkomen. Zoals biodiversiteit, toekomstbestendige landbouw, de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

We werken samen met en voor overheden, private partijen, andere kennisinstellingen, burgerinitiatieven. Ook internationaal. Voorbeelden van onze producten en diensten zijn (beleids)evaluaties en -adviezen, toekomstvisies, data, wetenschappelijke publicaties, strategieën, kaarten, lezingen, visualisaties, discours- en sociale media-analyse.