dr.ir. DPBTB (David) Strik

dr.ir. DPBTB (David) Strik

Universitair Hoofddocent

Als milieutechnoloog exploreer ik graag, en draag ik bij aan kenniscreatie, onderwijs en valorisatie van bioraffinage benaderingen die de circulaire economie bevorderen. Ik ben gepromoveerd op Anaerobe Vergisting aan de BOKU Universiteit in Oostenrijk (in 2004) en voltooide mijn MSc Milieuwetenschappen aan de Wageningen University (in 1999).

Mijn groep onderzoekt het gebruik van micro-organismen in open-cultuur bioreactoren om organische, bioplastic of CO2-afvalstromen om te zetten in bruikbare producten. We creëren nieuwe bioprocessen, bestuderen controlemechanismen, karakteriseren microbiële gemeenschappen, onthullen koolstof- en elektronenfluxen, en onderzoeken microbieel-elektrochemische interacties.

Om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in hoe technologieën toegepast kunnen worden, worden life cycle assessments, technische economische assessments, en systeem engineering studies uitgevoerd. 

Ons onderzoek ondersteunt de totstandkoming van het zogenoemdne 'Carboxylaat platform'  We werken samen met verschillende wetenschapsgroepen, stakeholders en spin-off bedrijven zoals ChainCraft en Plant-e.

Referentie Strik et al. Front. Bioeng. Biotechnol. (2022) https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.894490