Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - prof.dr.ir. D (Dick) de Ridder

Vakken

BIF31306 Algorithms in Bioinformatics
BIF30806 Advanced Bioinformatics
BIF50304 Capita Selecta Bioinformatics
BIF50302 Capita Selecta Bioinformatics
BIF50303 Capita Selecta Bioinformatics
BIF20306 Introduction to Bioinformatics
BIF50306 Capita Selecta Bioinformatics
BIF31806 Data Driven Discovery in the Life Sciences: Hypothesis Generation from Omics Data
INF34306 Data Science Concepts
YBT80324 BSc Thesis Biotechnology