dr. EM (Edwin) Foekema PhD

dr. EM (Edwin) Foekema PhD

Onderzoeker / Projectleider Experimentele Eco(toxico)logie

Edwin Foekema is een senior onderzoeker/projectmanager opgeleid in ecologie en milieu-chemie en gepromoveerd in de ecotoxicologie. Binnen WUR is hij werkzaam bij Wageningen Marine Research, en de Marine Animal Ecology Group van de Wageningen Universiteit.

De onderwerpen waaraan hij werkt en gewerkt heeft zijn zeer divers, maar experimenteel onderzoek naar hoe een zoet- of zoutwater ecosysteem reageert op een verstoring (verontreiniging, bemesting, verzuring, etc) vormt een duidelijke rode draad. Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd in multispecies situaties, bij voorkeur in experimentele ecosystemen (mesocosms). In deze omstandigheden spelen ook interacties tussen soorten onderling en hun omgeving een rol. De onderzoeksresultaten zijn daardoor beter naar het veld te vertalen dan resultaten uit minder complexe laboratorium testen. In de loop der jaren heeft hij als projectmanager dergelijk mesocosmonderzoek uitgevoerd met onder andere bestrijdingsmiddelen, zware metalen, olie, afvalwater, verontreinigde waterbodems, bouwmaterialen, CO2 (ocean acidification) en microplastics. Daarnaast voert hij onderzoek uit op het gebied van chemische biotamonitoring voor de KRW, vismigratie en maritieme innovaties.