Terug naar profiel

Projecten - ir. F (Fogelina) Cuperus

REMIX -Ā mengteelten als basis voor een weerbare Europese landbouw

Het project ReMIX (Species mixtures for redesigning European cropping systems - EU HORIZON 2020) is ontworpen om het gebruik van gewasdiversiteit aan te moedigen en zet diversiteit in om te komen tot weerbare, agroecologische Europese plantaardige productiesystemen.

DiverIMPACTSĀ - gewasdiversiteit als basis voor duurzame Europese productieketens

Het doel van het project DiverIMPACTS (Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple Cropping, Promoted with Actors and value-Chains Towards Sustainability - EU HORIZON 2020) is het inzetten en benutten van gewasdiversiteit voor productieve, weerbare en duurzame Europese productieketens.