dr. FL (Fokje) Schaafsma

dr. FL (Fokje) Schaafsma

DLO Onderzoeker

In het zee-ijs groeiende algen zijn een belangrijke voedselbron voor het rijke leven in de poolzeeën, met krill in het zuiden en Arctische kabeljauw in het noorden. Grote aantallen vogels en zeezoogdieren zijn afhankelijk van deze voedselketen. Een opwarmend klimaat en daarmee de verandering in de omvang, dikte en duur van zee-ijs kan grote gevolgen hebben voor deze ecosystemen. Door onderzoek naar de voedselketen van zee-ijs kan beleid voor natuurbescherming en visserij beter inspelen op toekomstige veranderingen.

Om het belang van zee-ijs in het leven van soorten te onderzoeken worden monsters verzameld in het oppervlakte water onder ijs en op open zee met de wereldwijd unieke Surface and Under Ice Trawl (SUIT). Door de ontoegankelijkheid van de oppervlakte onder het ijs was dit voorheen nauwelijks mogelijk. Hiermee kan de rijkdom, verspreiding en biomassa van bemonsterde soorten in het oppervlakte worden onderzocht.  

Meer informatie, nieuws en resultaten zijn te vinden in de

Zuidpool: www.wur.nl/zuidpool

Noordpool: www.wur.nl/noordpool

Om een compleet beeld te krijgen van het ecosysteem in de poolzeeën met en zonder ijs worden milieugegevens verzameld zoals temperatuur, zoutgehalte en beschikbaar licht. Dit wordt gedaan met sensoren die in het frame van de SUIT hangen en die dus tijdens de bemonstering van organismen kunnen meten. Daarnaast word er gekeken naar de verspreiding van dieren in diepere waterlagen en de verspreiding van vogels en zeezoogdieren om relaties te vinden tussen het voorkomen van verschillende dieren en eigenschappen van de omgeving. Dit wordt verder onderzocht door te kijken naar bijvoorbeeld het dieet van verschillende soorten of de energiestroom tussen verschillende trophische niveaus.