prof.dr.ir. F (Frank) van Langevelde

prof.dr.ir. F (Frank) van Langevelde

Hoogleraar/Leerstoelhouder Wildlife Ecology and Conservation

Mijn promotie-onderzoek betrof het modelleren en testen van de effecten van landschapsversnippering op de selectie van leefgebied door een zangvogel, de boomklever. Sindsdien richt mijn onderzoek is op ecologische en evolutionaire aanpassingen van dieren aan stress (zoals pathogenen, voedsel van lage kwaliteit, predatoren, hoge temperaturen, menselijke activiteiten). Stress kan de verplaatsing van dieren beperken en daarmee het zoeken naar leefgebied en voedsel. Als gevolg daarvan kunnen keuzes voor leefgebied en voedsel suboptimaal blijken te zijn. Ik onderzoek dit bij een aantal diersoorten, van grote grazers tot insecten.

Zie de Engelstalige website voor mijn projecten.

Personal Website