Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - prof.dr. HJ (Harry) Wichers

CBI-50806 Immunomodulation by Food and Feed

Het immuunsysteem speelt een centrale rol bij het handhaven van zowel humane als dierlijke gezondheid en welbevinden. Verstoringen kunnen leiden tot overactiviteit tegen auto-antigenen (resulterend in auto-immuniteit), overactiviteit tegen ongevaarlijke omgevingsantigenen (wat bijv. tot allergie kan leiden), of immuun-suppressie (met verminderde weerstand tegen infecties en de ontwikkeling van tumoren).

Immuunmodulatie biedt de mogelijkheid om het verstoorde immuunsysteem bij te sturen via voedsel c.q. voer en bestanddelen die daarin voorkomen. De interacties tussen het immuunsysteem en voedselbestanddelen, voedselgerelateerde infecties en de intestinale microbiota zijn de centrale thema’s van deze cursus.

De cursus omvat een overzicht van immuun-gerelateerde verstoringen van gezondheid en de onderliggende mechanismen in relatie tot een verstoorde balans in de intestinale microbiota en in interactie met specifieke bestanddelen van voedsel bij de mens, bij gezelschaps- en bij productiedieren.

Vakken

CBI50806 Immunomodulation by food in disease: pathology and prevention