ir. HM (Herman) Vermeer

ir. HM (Herman) Vermeer

Onderzoeker huisvesting & welzijn varkens

Herman M. Vermeer (Maasland, 1961) studeerde af aan de Wageningen Universiteit in de dierwetenschappen (1986). Hij werkte vervolgens aan huisvesting en welzijn van vleeskalveren van 1986 tot 1988 (IVO “Schoonoord” te Zeist) en aan reproductie bij varkens van 1988 tot 1990 (Proefstation voor de Varkenshouderij, Rosmalen) en startte op het vakgebied huisvesting en welzijn van varkens op hetzelfde instituut van 1990 tot 2000. Ontwikkeling van groepshuisvestingssystemen voor zeugen, groepsgrootte van vleesvarkens en kraamhoktype waren zijn belangrijkste projecten. Sinds 2000 werkt hij bij Wageningen Livestock Research als wetenschappelijk onderzoeker en projectleider aan projecten voor gangbare en biologische varkens en WP-leider in verschillende EU-projecten. Hij werkte onder andere aan berengeur in gangbare en biologische systemen. De meeste van zijn projecten zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met alle ketenpartijen uit de productie-keten van varkensvlees. Het belangrijkste thema in deze Nederlandse en EU-projecten is het begrijpen van de interactie tussen het dier en de omgeving.