dr.ir. H (Huib) Hengsdijk

dr.ir. H (Huib) Hengsdijk

Agronomisch onderzoeker

Ik ben onderzoeker in het beheer van natuurlijke hulpbronnen en de agronomie van tropische teeltsystemen. In de afgelopen 30 jaar heb ik gewerkt aan de modellering van landgebruik, efficiëntie van water en kunstmestgebruik in rijstsystemen, regionaal land- en waterbeheer, en de effecten van klimaatverandering op de gewasproductie inclusief het ontwerp van adaptatie en mitigatie-maatregelen. Mijn interesses liggen vooral in het verbeteren van de efficiëntie van  hulpbronnengebruik in verschillende landgebruiksystemen uiteenlopend van veld tot regio.

Ik heb een groot groente programma voor toegepast onderzoek en capaciteitsopbouw gecoördineerd in Indonesië. In Bangladesh heb ik met collega's een SMS adviessysteem opgezet voor de bestrijding van een schimmelziekte in aardappelen dat gebruik maakt van actuele weersdata, satelietinformatie en een epidemiologisch model.

Momenteel werk ik in Nederland in een programma dat 'groene' gewasbescherming ontwikkelt voor verschillende gewassystemen. Deze 'groene' gewasbescherming is gebasseerd op minder gebruik van schadelijke pesticiden en een vermindeerde emissie van pesticiden naar het milieu. In Kenia ondersteun ik twee bedrijven bij het ontwikkelen en begrijpen van regeneratieve landbouwpraktijken.

Ik heb in veel landen van Amerika, Azië en Afrika gewerkt, maar het meeste van mijn werk was in Costa Rica, Bangladesh, Ethiopië en Indonesië. Zie de volgende websites voor meer informatie: