prof.dr.ir. IJM (Imke) de Boer

prof.dr.ir. IJM (Imke) de Boer

Hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen

De rol van het dier in ons toekomstige voedselsysteem staat ter discussie. Een veelgehoorde vraag is: passen dierlijke producten nog wel in een duurzaam dieet? Deze vraag is complex en context-afhankelijk, en kent geen eenduidig antwoord. Ik vind het een voorrecht om onderzoek te mogen doen naar deze complexe vraag, die raakt aan één van de essenties van het menselijk bestaan: goed en lekker eten.

Ons onderzoek laat zien dat dieren een bijdrage kunnen leveren aan een gezond en regeneratief voedselsysteem. Dieren kunnen biomassa dat ongeschikt is voor de mens omzetten in hoogwaardig voedsel, en leveren daarnaast ook andere ecosysteemdiensten. Dieren verwaarden op deze manier voedingsstoffen die anders verloren waren gegaan voor het voedselsysteem. Dit betekent echter ook een omslag in ons denken. Milieuvriendelijke produceren bereik je niet met, zoals vaak gezegd, een hoge levensproductie, maar door het houden van dieren die efficiënt restromen en gras omzetten in hoogwaardig voedsel. Deze manier van dieren houden biedt ook ruimte voor producteren met respect voor het welzijn van het dier, een tweede belangrijke pijler van duurzaamheid. Door inzicht te geven hoe je zowel milieuvriendelijk als diervriendelijk kunt produceren draag ik samen met mijn onderzoeksgroep bij aan een duurzaam voedselsysteem voor de toekomst.