Terug naar profiel

Projecten - I (Ingrid) Coninx

Beleid en Governance

  • KLIMAP – we zetten living labs op om samen met waterbeheerders, boeren en overheden nieuwe manieren te vinden om met droogte om te gaan.
  • European Topic Centre - Climate Change Adaptation – Bijdrage aan het 2020 rapport over governance voor lokale klimaatadaptatie.
  • 3R Kenya – Analyse en aanbevelingen voor voedselzekerheidsprogramma’s in Kenya, opdat zij de agrifood sectoren verder helpen in de transitie naar volgroeide sectoren die op de internationale markt kunnen meedraaien.  

 

Climate services en de dialoog tussen wetenschap, beleid en praktijk

  • SINCERE is erop gericht om het Europese en internationale klimaatonderzoek beter beschikbaar te maken voor Europese partners die meedoen aan internationale onderhandelingen en uitvoering van internationale akkoorden.
  • PLACARD is een Europees platform dat via dialoog en uitwisseling zorgde voor betere samenwerking tussen de klimaatadaptatie en rampenreductie gemeenschappen.
  • Flanders Climate Portal – lokale overheden hebben vaak moeite om alle nodige informatie bij elkaar te vinden wanneer ze een klimaatadaptatieplan. Het Klimaatportaal brengt die informatie samen en maakt het beschikbaar voor het gemak van de lokale ambtenaren.
  • Climate portal Les Wallons s’adaptent: ik droeg bij aan de ontwikkeling van het Waalse klimaatadaptatie portaal.   

 

Engagement

  • BENEFIT-REALISE – we betrekken de allerarmste boeren in Ethiopia en geven hen perspectief om aan landbouw te voldoen in hun context van droogte, overstromingen, pests en ziekten.  
  • BERST – Cross regionale engagement via Community of Practice om zo te helpen bij de ontwikkeling van een regionale bioeconomie
  • GIFT-T – project om een engagement strategie te testen die gewone burgers en ondernemers enthousiasmeert om met groene infrastructuur aan de gang te gaan.