dr. J (Juul) Limpens

dr. J (Juul) Limpens

Universitair Hoofd Docent

Ik ben gefacineerd door  het vermogen van planten om, net als mensen, hun eigen omgeving te veranderen. Dit vermogen is niet alleen van belang voor het overleven van de soort zelf, maar heeft ook grote consequenties voor de manier en snelheid waarmee natuurlijke ecosystemen meeveranderen met het klimaat.

Mijn doel is het begrijpen van van de interacties tussen plant, bodem en water om beter te kunnen voorspellen hoe ecosystemen in de toekomst eruit zullen gaan zien en wat dit gaat betekenen voor biodiversiteit en ecosysteem diensten als waterretentie, waterveiligheid en koolstofopslag. Daarnaast pas ik graag deze fundamentele kennis toe voor natuurbeheer, een meer natuurlijke landschapsinrichting en een schoner en veliliger leefomgeving. 

Ik werk voornamelijk in veenvormende ecosystemen en... in de duinen, omdat daar de koppeling tussen planten, bodem en water zeer sterk zijn.

Voor meer informatie zie de engelse versie.