prof.dr.ir. MK (Martin) van Ittersum

prof.dr.ir. MK (Martin) van Ittersum

Professor

Martin van Ittersum is gepromoveerd in de landbouw- en milieuwetenschappen aan Wageningen Universiteit. Hij is hoogleraar in de Plantaardige productiesystemen van dezelfde universiteit. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op duurzame landbouw en het wereldvoedselvraagstuk; hij werkt aan de analyse, het ontwerp en de evaluatie van landbouwsystemen, van veld, tot bedrijf, regio en mondiaal niveau. Hij leid(de) vele (inter)nationale projecten rondom het wereldvoedselvraagstuk, integrale toetsing van landbouwsystemen, yield gap analyse, eindigheid van fosfaat, klimaatsverandering en circulariteit in voedselsystemen. Martin leidt sinds de start (2011) het Global Yield Gap Atlas project (www.yieldgap.org) waarin de mogelijkheden voor uitbreiding van voedselproductie op huidige landbouwgrond in kaart worden gebracht. Hij was mede-voorzitter van de 1ste (2013) en 4de (2020) editie van het Internationale Congres over Mondiale Voedselzekerheid; in 2024 is hij de voorzitter van de 5de editie van dit congres in Leuven. In 2015 en 2016 was hij interim-leerstoelhouder van de biologische bedrijfsystemen groep van Wageningen Universiteit. Hij heeft meer dan 200 artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en begeleidde veel Master en PhD studenten, afkomstig van alle continenten. Sinds 2015 behoort hij tot de meest geciteerde landbouwwetenschappers in de wereld. Hij is lid van het College van Promoties van Wageningen University (sinds 2020). Vanaf 2022 heeft hij een aanstelling als visiting professor bij de Zweedse landbouwuniversiteit in Uppsala voor twee maanden per jaar.