prof.dr. PJ (Perry) den Brok

prof.dr. PJ (Perry) den Brok

Hoogleraar/Leerstoelhouder

Perry den Brok is hoogleraar Educatie- en Leerwetenschappen aan de WUR en leerstoelhouder van de leerstoelgroep met dezelfde focus (ELS). Zijn onderzoeksinteresses liggen op het vlak van onderwijsinnovatie in het Hoger Onderwijs, innovatieve leeromgevingen, docentprofessionalisering en het leren van docenten. Ook heeft hij veel onderzoek gedaan naar docenten in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld waar het gaat om orde houden en klassenmanagement. Recentelijk is onderwijs met ICT ook een onderwerp van aandacht.

Van 2018 tot medio 2023 was hij directeur van het 4TU Centre for Engineering Education, een innovatiecentrum van de vier technische universiteiten in Nederland, dat hij tevens hielp oprichten en waar hij tussen 2014 en 2017 ook lokaal leider van was voor de TU Eindhoven. In dit centrum worden vak- en curriculum innovaties opgezet, ondersteund en onderzocht, en onder de aandacht van docenten en ondersteuners in het hoger onderwijs gebracht.

Perry is lid van de WUR Educational Innovation board, en is ook betrokken bij onderzoeksactiviteiten en onderwijsvernieuwingsprojecten in 4TU en in EWUU verband.