ir. PL (Pieter) de Wolf

ir. PL (Pieter) de Wolf

Senior praktijkonderzoeker / projectleider verduurzaming landbouw

Ik ben een akkerbouwman in hart en er is niets mooiers dan zaaien, planten, verzorgen en oogsten van gewassen. Nederlandse akkerbouwers zijn wat mij betreft ze produceren hoogwaardige producten van hoge kwaliteit, maar daar moeten ze wel hard voor werken. Dat doen ze ook nog eens in een hele dynamische de markt en het beleid, maar ook het klimaat verandert en stelt akkerbouwers steeds weer voor nieuwe uitdagingen. Ik vind het mooi om hen daarbij te helpen vanuit mijn werk bij WUR Open Teelten.

Onderzoeksthema's

Als onderzoeker ben ik breed geïnteresseerd:  een akkerbouwer is ook niet alleen maar deskundig kan zijn op één onderwerp. Ik heb me vanaf mijn studietijd bezig gehouden met verschillende onderwerpen die akkerbouwers gewasbescherming, ondernemerschap, akkerbouw-veehouderij, regionale samenwerking, bodemkwaliteit. Steeds verplaats ik mij in een waarom doet hij iets wel of niet? Ik wil daarbij meer weten dan de technische en agronomische de economie, de institutionele context en de menselijke factor zijn minstens zo belangrijk en interessant.

Uiteindelijk blijft er wat mij betreft één groot thema de bodem als de belangrijkste productiefactor van akkerbouw en melkveehouderij. Als we ook in de toekomst over goede, productieve percelen willen beschikken, zullen we daar ook in moeten investeren, in tijd, geld en kennis. Ik werk graag samen met mensen en organisaties die deze bereidheid tonen.