E (Rik) Maasdam MSc

E (Rik) Maasdam MSc

Promovendus, DLO Onderzoeker

Tijdens de opslag van mest vinden er microbiologische processen plaats waarbij o.a. de broeikasgassen methaan en lachgas worden gevormd. Voornamelijk de microbiologische proces(sen) die een rol spelen in de vorming van lachgas zijn nog niet volledig onderzocht. In mijn promotieonderzoek probeer ik deze processen te doorgronden en test ik mogelijke strategieen om de emissie van lachgas tijdens opslag te voorkomen.

Verder werk ik op de afdeling Emissie en Mestverwaarding aan o.a.:

Luchtwassers in de veehouderij;

Verwaarding van mest(producten);

Oxidatietechnieken voor methaan in de veehouderij.