prof.dr.ir. W (Wim) de Vries

prof.dr.ir. W (Wim) de Vries

Persoonlijk hoogleraar

Wim de Vries is hoogleraar op het gebied van de milieusysteemanalyse. Zijn leerstoel is "Integrale stikstofeffectanalyse" maar het onderzoek is breder dan stikstof alleen. Zijn onderzoek richt zich met name op effecten van de toevoer van stikstof, fosfaat, zuur en zware metalen aan landbouwgronden en bosgronden op lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Daarbij gaat het om de emissies van ammoniak en broeikasgassen naar de lucht, de veranderingen in bodemvruchtbaarheid door accumulatie of verlies aan organische stof, nutriënten en metalen en de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater. Hij onderzoekt ook de gevolgen van veranderingen in stikstof- en fosfaatbelasting op ecosysteem diensten, zoals de productiviteit en koolstofopslag van bossen en de diversiteit van plantensoorten.

Zijn specifieke expertise betreft het combineren van experimenten, meetgevens en bodemmodellen, die op verschillende schaalniveaus (regio's in Nederland, Europa, China, Wereld) worden ingezet om duurzaam land en bodemgebruik te bevorderen.

Wim de Vries heeft ruim 600 artikelen, boekbijdragen en rapporten als auteur en coauteur geschreven over bovengenoemde onderwerpen, waarvan meer dan 250 artikelen in internationale tijdschriften. Wim de Vries op Google Scholar Citations. Hij is opgenomen in de "Standford’s list of World’s Top 2% Scientists" op basiis van een groot aantal bibliometrische indicatorsen.