dr.ir. W (Wopke) van der Werf

dr.ir. W (Wopke) van der Werf

Universitair hoofddocent

Ik ben universitair hoofddocent in de groep gewas en onkruid-ecologie. Mijn belangrijkste aandachtsgebieden (1) ecologie, productiviteit en efficientie van gebruik van hulpbronnen in mengteelt, (2) ecologie van plagen, natuurlijke vijanden, ziekten en bestuivers in landschappen, (3) invasie-ecologie van plantenziekten en plagen. Ik ben afgestudeerd als planteziektenkundige (1983) met een focus op entomologie, epidemiologie van plantenziekten, ecologische modellering en statistiek, en pas ook in mijn huidige onderzoek kwantitatieve methoden toe. Ik ben gepromoveerd in de groepen Virologie en Theoretische Teeltkunde (1988) op basis van veldonderzoek aan de verspreiding van vergelingsvirussen in suikerbieten. Ik begeleid ongeveer 20 AIOs, de meesten in samenwerking met partners in China, en ben betrokken in drie EU projecten, IntercropVALUES, Adopt-IPM en PHENET, en een ERC project, FRESHH.