Product of dienst

AVANAR - bepaalt de ruimtelijke mogelijkheden voor openluchtrecreatie en stemt deze af op de lokale vraag

Zijn er voldoende recreatiemogelijkheden voor de mensen in uw stad?
Waarheen en hoe ver gaan of moeten mensen in de stad gaan voor recreatie?
Hoe gebruiken de verschillende gebruikersgroepen de verschillende types van recreatiemogelijkheden?
Is er concurrentie met andere steden voor dezelfde recreatieruimte?

Beschrijving

AVANAR - bepaalt de ruimtelijke mogelijkheden voor openluchtrecreatie en stemt deze af op de lokale vraag. AVANAR houdt rekening met beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de groene omgeving. Het helpt lokale autoriteiten om het tekort aan recreatiemogelijkheden te identificeren. Met deze informatie kunnen lokale autoriteiten beslissen of actie vereist is om het aantal kansen te vergroten, of om bestaande kansen te beschermen tegen sterke druk om groene ruimte in de stad om te vormen tot woningen, parkeerplaatsen e.d. AVANAR wordt landelijk toegepast in de drie grootste Nederlandse steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Bij de AVANAR-methode worden de vraag naar en het aanbod van recreatie in de openlucht tegenover elkaar gezet. Er wordt een cirkel getrokken rond het middelpunt van elke wijk. De grootte van de cirkel wordt bepaald door een door de gebruiker gedefinieerde afstand. Dit is de afstand waarbinnen voldoende aanbod beschikbaar moet zijn voor de lokale bevolking. In de eerste Nederlandse nationale applicatie werd deze afstand bijvoorbeeld op vijf kilometer ingesteld, zowel voor wandelen als voor fietsen.

Wanneer zou ik voor dit hulpmiddel moeten kiezen?

AVANAR geeft de tekorten aan openluchtrecreatiemogelijkheden aan in relatie tot bevolkingsdichtheid en bevolkingskenmerken (bijv. culturele achtergrond, inkomen, leeftijdsstructuur e.d.)

Is een hulpmiddel voor (lokale) overheden om knelpunten en kansen om actie te ondernemen te identificeren en lokaliseren.

De AVANAR-tool is een succesvol instrument gebleken voor beleidsvorming en ruimtelijke planning voor openluchtrecreatie in een natuurlijke omgeving.

Wat zijn de voornaamste voordelen?

  • Hiermee kan de (lokale) overheid acties ondernemen op basis van kwantitatief bewijs.
  • Is geschikt voor gebruik als een benchmarkingtool.

Hoe pas ik dit toe?

  • Gebruik de WebProcessingService die door WENR wordt geleverd
  • AVANAR is ook verkrijgbaar via de interactieve modelleringsomgeving QUICKScan.
racingbycycle.png