Product of dienst

GreenValueGuidance – bedrijven stimuleren om te investeren in openbare groene ruimte

Hoe kan vegetatie toevoegde waarde geven aan het midden- en kleinbedrijf (mkb)?
Hoe evalueren mkb-bedrijven in een stedelijke omgeving hun omliggende vegetatie?
Leidt de aanwezigheid van bomen en bloembakken tot meer klanten en een hogere omzet?
Wat kunnen gemeenten doen om hun winkelcentra en bedrijventerreinen aantrekkelijker te maken?

Beschrijving

Het is niet langer vanzelfsprekend dat ‘groen’ in de stedelijke omgeving door overheden ontwikkeld en beheerd wordt. Steeds vaker worden verantwoordelijkheden, ook voor het groen, door de overheid met burgers en bedrijven gedeeld. Momenteel wordt van deze partijen verwacht dat ze zowel individueel als collectief initiatieven nemen. Er zijn echter weinig bedrijven in de stad die actief in groen investeren. De GreenValueGuidance biedt overtuigende argumenten en praktische richtlijnen voor het bepalen van de toegevoegde waarde van groen.

Wanneer zou ik voor dit hulpmiddel moeten kiezen?

Om ideeën op te doen voor een aantrekkelijker ondernemingsklimaat in de stad of het dorp.

Voor het beheren van procesondersteuning over wat groen kan doen, en hoe en met wie samen te werken.

Wat zijn de voornaamste voordelen?

De GreenValueGuidance geeft inzicht in het dynamische proces van verdienkansen en de daaruit voortvloeiende sociale diensten, winstgevende partijen en verdienmodellen. Het ondersteunt stakeholders bij de samenwerking voor duurzame ontwikkeling en het onderhoud van groene ruimte.

Hoe pas ik dit toe?

Lees het rapport of neem contact op met Marijke Dijkshoorn