Product of dienst

OOPT

De Oxford Online Placement Test (OOPT) is een plaatsingstoets voor cursussen Engels. De computertoets wordt afgenomen door Wageningen in’to Languages en stelt het niveau van de cursist vast. Aan de hand van de uitkomst geeft Wageningen in’to Languages advies over op welk niveau de cursist het beste kan instromen.

Hoe werkt het?

De test duurt maximaal 80 minuten. De cursist beantwoordt invul- en meerkeuzevragen om zijn of haar vaardigheid op het gebied van luisteren, lezen en grammatica te toetsen. De computer stelt de vragen en beoordeelt tegelijkertijd of de antwoorden goed of fout zijn. Gedurende de test wordt het niveau van de vragen automatisch aangepast aan het kennisniveau van de student, tot een constant niveau is bereikt.

Wat is het resultaat?

De resultaten van de OOPT zijn gekoppeld aan het Common European Framework of Reference (CEFR), een referentiekader voor taalniveaus. Aan de hand van deze indeling kunnen docenten studenten indelen op hun eigen niveau.

Voor wie?

  • Ben je benieuwd naar je Engelse taalvaardigheid? Dan ben je van harte welkom om de OOPT te komen maken. De kosten voor het maken van de test zijn € 25,75 voor niet-WUR studenten.
  • Ben je geïnteresseerd in een van onze cursussen Engels of in een van onze PhD-cursussen Engels? In dat geval vragen wij je voorafgaand aan je inschrijving een OOPT te doen, zodat we een indicatie hebben van je huidige niveau van beheersing van het Engels.

Voor studenten van Wageningen University & Research is de test gratis.

Maak een afspraak

Maak een afspraak via onze online agenda.

Maak een afspraak voor de OOPT

  • Let op: u kunt zich online niet uitschrijven. Indien u niet op de gemaakte afspraak kunt komen, laat dat ons s.v.p. weten door te mailen naar into@wur.nl of te bellen naar +31 317 48 25 52.
  • Let op: vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar de test!
  • Let op: de OOPT test kan niet gebruikt worden voor toelating tot de WUR