Product of dienst

QUICKScan – gezamenlijk milieuproblemen en oplossingen in een participatieve omgeving in kaart brengen

Welke groene ontwerpprincipes moeten worden gebruikt om luchtvervuiling tegen te gaan?
Waarheen en hoe ver gaan mensen of moeten ze gaan in de stad voor recreatie?
Waar liggen de infrastructurele knelpunten in het voedseltransport?
Waar kunnen we de bebouwing compacter maken zonder de leefbaarheid in gevaar te brengen?

Beschrijving

QUICKScan is een methode, een proces en een ruimtelijke tool om vragen in verband met ruimtelijke ordening participatief in kaart te brengen. QUICKScan maakt gebruik van sterk gemodereerde, participatieve workshops, waarin zeer diverse stakeholders worden samengebracht, die relevant zijn voor het betreffende planningsvraagstuk. Het QUICKScan-hulpmiddel omvat een modelleeromgeving met functionaliteiten om de maatschappelijke en milieuomstandigheden te beoordelen, patronen en interacties vast te stellen, alternatieve antwoorden te implementeren en de impact van die reacties te evalueren. Zo kunnen de oorzaken geanalyseerd worden. De gebruiker kan de strategieën dynamisch en interactief aanpassen om een gewenste toestand te bereiken.

Wanneer zou ik voor dit hulpmiddel moeten kiezen?

  • Om ideeën samen te brengen en gezamenlijk agenda's te bepalen.
  • Regionale verschillen zijn belangrijk en er zijn ruimtelijke gegevens beschikbaar.
  • Een snelle verkenning van de opties en de impact is een topprioriteit.

Wat zijn de voornaamste voordelen?

  • De methode versnelt beleidsprocessen, zoals het verkrijgen van inzicht, het vinden van bewijs, het identificeren van gegevens en lacunes in de aanwezige kennis en de snelle evaluatie van strategieën bij het uitvoeren van impactbeoordelingen.
  • De methode stimuleert daadwerkelijk interdisciplinair werk. Elk individu reageert op de visualisaties van de gemodelleerde resultaten, wat vervolgens in de groep wordt besproken.
  • De methode maakt het mogelijk om een beoordeling te maken zonder complexe, tijdrovende en dure modellering.

Hoe pas ik dit toe?

  • Huur een ervaren team in om een participatieve workshop te faciliteren en te organiseren (zie contact).
  • Regel een training (zie contact).
  • Download de gratis ‘community’-editie met handleiding van internet (zie ‘verder lezen’).