Product of dienst

Scientific Writing for Professionals

Het kunnen schrijven van een pakkende wetenschappelijke tekst is van cruciaal belang voor elke onderzoeker. Wij kunnen u helpen om tot de kern van de boodschap te komen, de belangrijke punten duidelijk te belichten en om een project opnieuw met een frisse blik te benaderen. Door zowel aandacht te besteden aan het schrijven in groepsverband als aan alleen schrijven, komt u er achter wat voor type auteur u bent en verfijnen we uw strategie om success te garanderen voor elk moment en elke doelgroep.

Inhoud

De cursus is vooral gericht op het perfectioneren van uw Engelse wetenschappelijke teksten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • werken aan uw wetenschappelijke schrijfstijl en het aanbrengen van variatie;
  • leren van technieken om de leesbaarheid te vergroten;
  • verbeteren van alinea-opbouw, argumentatie en flow;
  • op de juiste momenten en de juiste manier verwijzen naar andere bronnen (citeren, parafraseren).

Gedurende deze training werkt u stapsgewijs aan het verbeteren van uw wetenschappelijke tekst. Het is daarom belangrijk dat u daadwerkelijk met het schrijven van een artikel of een andere, langere tekst bezig bent op het moment dat u gaat deelnemen. Wanneer u geen wetenschappelijke schrijfdoelen hebt, bekijk dan onze cursus Professional Writing in English. Deze cursus is nadrukkelijk niet bedoeld als hulp bij redactie van teksten. De insteek is onder andere om u te leren zelf te redigeren.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij aan extra (schrijf)opdrachten uit de literatuur te werken, en binnen de elektronische leeromgeving (Blackboard) zelfstandig materiaal te bestuderen en opdrachten uit te voeren.

Data en tijden

De cursus kan op elk gewenst moment plaatsvinden, nadat u akkoord bent gegaan met een inhoudelijke offerte.

Certificering

Als u de cursus in het kader van Taalbeleid Wageningen University & Research volgt, worden uw vaardigheden getoetst door middel van beoordeling van de ingediende schrijfopdrachten; u stelt al doende een ‘language portfolio’ samen. Als u de opmerkingen van de docent op uw schrijfstukken voldoende doorvoert ontvangt u een certificaat van Wageningen in’to Languages.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal sessies. Wij stellen graag een inhoudelijke offerte voor u op.

Materiaal

Een speciaal voor de cursus samengestelde reader wordt elektronisch beschikbaar gesteld in de digitale leeromgeving (Blackboard). Cursisten wordt geadviseerd om een laptop mee te nemen naar de sessies.

Voorafgaand aan inschrijving

VANWEGE HET CORONAVIRUS WORDEN ER TOT EN MET 6 APRIL GEEN OOPT TESTEN AFGENOMEN.

Om de cursus zo goed mogelijk op uw niveau te laten aansluiten, is het voor nieuwe cursisten verplicht een gratis placement test (Oxford Online Placement Test) te komen maken. U kunt zich niet inschrijven voor de cursus zonder een OOPT-score. Maak een afspraak via de online agenda.

Let op: u kunt zich online niet uitschrijven. Indien u niet op de gemaakte afspraak kunt komen, laat dat ons s.v.p. weten door te mailen naar into@wur.nl.

Tevens vragen wij u na inschrijving een vragenlijst in te vullen om de docent een beeld te geven van uw leerwensen. Ook vragen wij u een schrijfstuk in te dienen dat een goed beeld geeft van het type schrijfwerk waaraan u tijdens de cursus zou willen werken. Dit schrijfstuk dient zonder mede-auteurs te zijn opgesteld, en mag nog geen edits hebben ondergaan. De lengt van het stuk is niet relevant; de docent bekijkt ongeveer 500 woorden van deze tekst.