Product of dienst

Scientific Writing for Professionals

Het kunnen schrijven van een pakkende wetenschappelijke tekst is van cruciaal belang voor elke onderzoeker. Wij kunnen u helpen om tot de kern van de boodschap te komen, de belangrijke punten duidelijk te belichten en om een project opnieuw met een frisse blik te benaderen. Door zowel aandacht te besteden aan het schrijven in groepsverband als aan alleen schrijven, komt u er achter wat voor type auteur u bent en verfijnen we uw strategie om success te garanderen voor elk moment en elke doelgroep.

Inhoud

De cursus is vooral gericht op het perfectioneren van uw Engelse wetenschappelijke teksten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • werken aan uw wetenschappelijke schrijfstijl en het aanbrengen van variatie;
  • leren van technieken om de leesbaarheid te vergroten;
  • verbeteren van alinea-opbouw, argumentatie en flow;
  • op de juiste momenten en de juiste manier verwijzen naar andere bronnen (citeren, parafraseren).

Gedurende deze training werkt u stapsgewijs aan het verbeteren van uw wetenschappelijke tekst. Het is daarom belangrijk dat u daadwerkelijk met het schrijven van een artikel of een andere, langere tekst bezig bent op het moment dat u gaat deelnemen. Wanneer u geen wetenschappelijke schrijfdoelen hebt, bekijk dan onze cursus Professional Writing in English. Deze cursus is nadrukkelijk niet bedoeld als hulp bij redactie van teksten. De insteek is o.a. om u te leren zelf te redigeren.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zowel teksten van zichzelf als van mede¬cursisten kritisch analyseren en becommentariëren (peer review). Daarnaast worden de cursisten geacht aan extra (schrijf)opdrachten uit de literatuur te werken, en binnen de elektronische leeromgeving (Blackboard) zelfstandig materiaal te bestuderen en opdrachten uit te voeren.

Cursusniveau

CEFR: C1-C2

Opzet

In 5 sessies van twee uur werkt u aan de realisering van uw leerdoelen. Daarnaast moet u rekening houden met zo’n 4 uur zelfstudie per sessie.

Data en tijden

De cursus start in februari en september.

Certificering

Als u de cursus in het kader van Taalbeleid Wageningen University & Research volgt, worden uw vaardigheden getoetst door middel van beoordeling van de ingediende schrijfopdrachten; u stelt al doende een ‘language portfolio’ samen. Als u de opmerkingen van de docent op uw schrijfstukken voldoende doorvoert ontvangt u een certificaat van Wageningen in’to Languages. Als u dit onvoldoende doet of niet voldoende inlevert, maar wel voldoende aanwezig bent geweest bij de lessen ontvangt u een Certificate of Attendance.

Kosten

Medewerkerstrarief € 480
Regulier tarief € 535
  • U kunt alleen bij ons betalen met pin of creditcard.

Materiaal

Een speciaal voor de cursus samengestelde reader wordt elektronisch beschikbaar gesteld in de digitale leeromgeving (Blackboard). Cursisten wordt geadviseerd om een laptop mee te nemen naar de sessies.

Voorafgaand aan inschrijving

Om plaatsing in de juiste cursus te waarborgen, is het voor nieuwe cursisten verplicht een gratis placement test (Oxford Online Placement Test) te komen maken. Om toegelaten te worden tot de cursus dient u een score van 80 of hoger te hebben. U kunt zich niet inschrijven voor de cursus zonder een OOPT-score. Maak een afspraak via de online agenda.

- Let op: u kunt zich online niet uitschrijven voor de OOPT. Indien u niet op de gemaakte afspraak kunt komen, laat dat ons s.v.p. weten door te mailen naar into@wur.nl.

Tevens vragen wij u na inschrijving een vragenlijst in te vullen om de docent een beeld te geven van uw leerwensen. Ook vragen wij u een schrijfstuk in te dienen dat een goed beeld geeft van het type schrijfwerk waaraan u tijdens de cursus zou willen werken. Dit schrijfstuk dient zonder mede-auteurs te zijn opgesteld, en mag nog geen edits hebben ondergaan. De lengt van het stuk is niet relevant; de docent bekijkt ongeveer 500 woorden van deze tekst.