Product

Toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van kringlooplandbouw die de biodiversiteit op en rondom het bedrijf benut en beschermt. Het produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving. Een website, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van LNV, presenteert mogelijke toekomstbeelden hoe gebieden met natuurinclusieve landbouw er uit kunnen gaan zien. De beelden dienen als discussiemateriaal om samen met betrokkenen in een gebied een natuurinclusieve toekomst te verkennen.