Product of dienst

Virussen herkennen met elektronenmicroscopie

Binnen de plantenziektenkunde wordt elektronenmicroscopie gebruikt om de structuur van virusdeeltjes te onderzoeken. Aan de hand van de morfologische kenmerken van de virusdeeltjes kan een indicatie worden verkregen tot welke groep het waargenomen virus behoort. Planten kunnen snel worden onderzocht op de aanwezigheid van virussen, nog voordat andere toetsmethoden uitsluitsel kunnen geven.

Elektronenmicroscopie wordt toegepast op biologische en anorganische objecten. De elektronenmicroscoop speelt behalve binnen de plantenziektenkunde, ook in de medische en dierwetenschappen een belangrijke rol bij de ontdekking, karakterisering en beschrijving van onbekende virussen.

Gebundelde elektronen

In een elektronenmicroscoop wordt met een straal gebundelde elektronen het oppervlak of de inhoud van een minuscuul object zichtbaar gemaakt. Door het gebruik van elektronen in plaats van fotonen, zoals in lichtmicroscopie, kan een hogere resolutie en vergroting bereikt worden. In vergelijking met lichtmicroscopie heeft een elektronenmicroscoop een minstens 2000x hogere resolutie, waardoor zeer kleine objecten kunnen worden bekeken.

Scala aan mogelijkheden

Wageningen UR beschikt over diverse elektronenmicroscopen (transmissie- en scanningelektronenmicroscopen) en over faciliteiten voor monstervoorbereiding. Dit biedt een scala aan mogelijkheden qua monstermateriaal en scanning-technologie├źn.

Onze faciliteiten worden ingezet voor biologisch, fysiologisch en materiaalonderzoek.

Wat bieden wij?

Hebt u verdacht plantmateriaal, dan bieden wij u de mogelijkheid om dit door ons te laten analyseren op de mogelijke aanwezigheid van plantenvirussen met behulp van elektronenmicroscopie. Met deze methode kan niet worden vastgesteld of planten virusvrij zijn, er zijn namelijk plantenvirussen die door een lage concentratie of afwijkende morfologie niet zichtbaar zijn.

Hoe is de werkwijze?

Nadat u telefonisch of per e-mail met ons contact op heeft genomen, bespreken wij samen met u welke elektronenmicroscopische techniek het beste aansluit bij uw vraag en wat de kosten hiervan zijn. Vervolgens maken wij een afspraak voor het aanleveren van het materiaal, zorgen wij dat de analyse wordt uitgevoerd en ontvangt u het resultaat.