Speech

WUR Drift Calculator

De WUR Drift Calculator is een rekentool om de depositie van verwaaiende druppels (drift) op oppervlaktewater en niet-doelwit gewasstroken naast een bespoten akker of boomgaard te bepalen. Het is een praktisch hulpmiddel voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen die geïnteresseerd zijn in spuitdrift en de vermindering ervan.

De calculator gebruikt statistische regressiecurven om de depositie van de spuitnevel naast het bespoten veld te berekenen. De driftcurves zijn gebaseerd op de meest recente experimentele gegevens voor akkerbouwgewassen, fruit- en laanboomgaarden.

Het rekenprogramma heeft vier afzonderlijke delen voor de berekening van driftdepositie op (a) oppervlaktewater naast een akkergewas, (b) oppervlaktewater naast een fruit- of laanboomgaard, (c) niet-doelwit stroken naast een akkergewas, d) niet-doelwit stroken naast een boomgaard. Voor het oppervlaktewater wordt gerekend met een standaardsloot. De ligging van de niet-doelwit stroken buiten de bespoten percelen is afzonderlijk vastgesteld voor geleedpotigen en planten.

Download en installatie

Via onderstaande link kan het (Engelstalige) softwarepakket worden gedownload. Het installatiebestand WDC26setup.exe pakt vijf bestanden uit en kopieert ze naar de map "C:Program Files (x86)/WUR Drift Calculator" of een andere map die de gebruiker kan kiezen. De uitgepakte bestanden zijn:

  1. WDC26_32.exe: het eigenlijke WUR Drift Calculator programma voor 32bits systemen
  2. WDC26_64.exe: het eigenlijke WUR Drift Calculator programma voor 64bits systemen
  3. WDC26manual.pdf: de gebruikershandleiding bij de software
  4. WDC26help.chm: offline helpbestand gekoppeld aan de software
  5. Readme_WDC26.txt: tekstbestand met de laatste informatie en instructies

Handleiding en referenties

De gebruikershandleiding is ook afzonderlijk verkrijgbaar. Deze beschrijft het gebruik van de rekentool, maar bevat ook achtergrondinformatie over spuitdrift.

Download de calculator