Product

Bedrijfsplan aanpak vogelmijt

Vogelmijt, ook wel bloedluis genoemd, is de belangrijkste plaag in de legpluimveesector. In samenwerking met de praktijk heeft Wageningen Livestock Research in 2019 het ‘Bedrijfsplan aanpak van vogelmijt bij leghennen’ ontwikkeld.

Dit hulpmiddel voor pluimveehouders kan zowel online als offline worden gebruikt.

Het bedrijfsplan bestaat uit vier onderdelen:

  1. Maatregelen tussen de legronden
  2. Aandachtspunten bij opfokhennen
  3. Monitoren: hoe doe je dat?
  4. Maatregelen tijdens de legronde

Download het bedrijfsplan