Apparatuur

IDEFICS-model voor drift bij veldspuiten

Drift is het verwaaien van spuitvloeistof tijdens de toediening van gewasbeschermingsmiddelen. Het heeft tot gevolg dat druppeltjes van deze middelen terecht kunnen komen op plaatsen waar ze niet gewenst zijn. Het is meestal niet te voorkomen dat er een zekere mate van drift optreedt bij bespuitingen.

Het simulatiemodel IDEFICS kan berekenen waar de drift bij veldspuiten terecht komt. Het model bepaalt de banen die druppeltjes afleggen door de lucht vanaf de spuitdop. Deze druppeltjes komen terecht in het gewas of op de grond of oppervlaktewater buiten het bespoten perceel. De kleinste druppeltjes kunnen langere tijd in de lucht blijven zweven en verdampen en zo grote afstanden afleggen. IDEFICS houdt rekening met verschillende spuitdoptypen, weersomstandigheden en veldgewassen. Spuitdoppen moeten wel eerst gekarakteriseerd worden, o.a. wat betreft druppelgrootteverdeling.

IDEFICS is gebaseerd op natuurkundige principes om de banen van druppels in de lucht te berekenen. Het model is gevalideerd met behulp van een groot aantal speciaal daartoe uitgevoerde experimenten en veldproeven. Hierdoor is IDEFICS geschikt om bijvoorbeeld het risico in te schatten van depositie van drift op oppervlaktewater. Resultaten worden gebruikt voor het vaststellen van de driftreductie van driftarme spuitdoppen, in regionale studies ( en voor het inschatten van het risico voor omwonenden en voorbijgangers.