Faciliteit

Imspector voor het mobiel meten van gewaskarakteristieken

Binnen projecten ter beperking van nutriëntenverliezen of gewasafhankelijke toediening van gewasbeschermingsmiddelen kunnen diverse methodes worden ingezet, gebaseerd op het meten van een gewaskenmerk. PRI heeft zich ten doel gesteld het ontwikkelen van nieuwe sensingtechniek met hoge resolutie voor niet destructieve on-line meting van gewaskenmerken.

De toepassing van stationaire en mobiele sensortechnologie is gebaseerd op een complex optisch systeem waarbij licht wat de unit passeert wordt gescheiden in golflengten. Het in golflengten gescheiden licht wordt geprojecteerd op de CCD van een camera waarna de verkregen gegevens geanalyseerd worden. Het systeem kan karakteristieken bepalen tot op een tiende vierkante millimeter van het te meten oppervlak. Bij de monitoring van graslandpercelen in beweidingexperimenten wordt gekeken naar o.a.: biomassa, zodekwaliteit (grondbedekking), N-status, vochtstatus, voederkwaliteit, klaveraandeel, conditie gras/klaver. De mobiele variant is tevens voorzien van GPS waardoor het mogelijk is om, snel en accuraat, op de juiste coördinaten n.a.v. de gemeten waarden handelingen te verrichten.

imspector.jpg

Het geschikt maken van complexe optische systemen voor het meten van gewaskarakteristieken is zeer specialistisch werk. Wij hebben de kennis en ervaring om deze technieken geschikt te maken voor mobiele en stationaire toepassingen. Daarnaast beschikken wij over specifieke kennis voor het interpreteren en toegankelijk maken van de verkregen data.