Dienst

KoReMo Vlees

Het Kolom Rendements Model Vlees (KoReMo Vlees) is een economisch simulatiemodel om u te ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen in vleeswaardering. Het model brengt de productstroom en de kosten van alle schakels in de keten integraal en dynamisch in beeld. Het model ondersteunt zowel afzonderlijke bedrijven als gehele integraties en samenwerkingsverbanden en bestrijkt het terrein van houderij tot retail.

Het model ondersteunt u bij de volgende soorten vragen:

  • Wat is het economisch perspectief van productinnovatie en marktgerichte productie?
  • Hoeveel besparingen zijn haalbaar bij diverse vormen van ketenorganisatie en innovatie?
  • Wat zijn rendementsverbeteringen bij diverse integrale kwaliteitsverbeteringen?

KoReMo is een product van LEI en CCL Research.

Meer informatie

  • KoReMo; Strategisch innoveren in vlees met zekerheid (flyer, Pdf, 80 KB)