Product

Lecturing Observation Service

Met de Lecturing Observation Service (LOS) kan je snel en efficiënt jouw manier van lesgeven in het Engels optimaliseren met hulp van een ervaren coach. Je wordt geobserveerd tijdens een van je Engelstalige colleges en krijgt na afloop gerichte feedback en advies op maat.

Doelgroep

Deze service is bedoeld voor docenten die Engelstalig onderwijs verzorgen in het Hoger Onderwijs en geen native speaker zijn, maar wel op hoog niveau (C2) Engels spreken.

Doel

Het doel van de observatie is om je aan te zetten tot reflectie op jouw didactische vaardigheden in het Engels, zodat je je interculturele collegepraktijk waar nodig kunt optimaliseren. De opzet van deze service is erg praktisch van aard. Je krijgt concrete feedback en handvatten om je taal- en communicatievaardigheden te verbeteren.

Twee varianten

De LOS is mogelijk in twee varianten:
1. LOS extended: observatie, analyse, bespreking en coaching
2. LOS: quick scan: observatie en analyse

LOS extended

Deze uitgebreide variant begint met een observatie van ongeveer een half uur. Aan de hand van een uitgebreide lijst met observatiepunten maakt de coach een analyse. Na afloop van het college (direct of eventueel op een ander moment) bespreekt de coach de observaties en de analyse met je. Deze bespreking is bedoeld om je te helpen bij het reflecteren op jouw doceervaardigheden in het Engels, het bepalen van jouw sterke punten op taalkundig en communicatief gebied en het vaststellen van eventuele verbeterpunten. In een twee uur durende coachingsessie ga je hier verder op in waarna je naar huis gaat met concrete tips en handvatten.

LOS quick scan

De LOS quick scan is bedoeld als korte diagnostische observatie en duurt 30 minuten. Aan de hand van een uitgebreide lijst met observatiepunten maken we een analyse. Deze analyse ontvang je na afloop.

Waar letten we op?

  • Heb je een duidelijke uitspraak?
  • Gebruik je een contextueel juist vocabulaire (onderwijsvocabulaire, academisch vocabulaire, etc.) om de college-inhoud te verduidelijken?
  • Gebruik je grammaticaal correcte zinnen?
  • Welk soort vragen stel je?
  • Hoe motiveer je de studenten in het Engels en hoe reageren de studenten?
  • Hoe participeren de studenten in discussies en hoe stellen of beantwoorden ze vragen?
  • Hoe gebruik en verwijs je naar hulpmiddelen (filmpjes, PowerPoint, etc.)?

Kosten

LOS extended: € 550,-
LOS quick scan: € 150,-