Dienst

Ontology of units of Measure (OM)

Apps met persoonlijk dieetadvies, systemen die de houdbaarheid van groente en fruit voorspellen en een systeem dat aangeeft hoeveel verschillende onderwatersoorten er over zijn in de oceaan hebben allemaal een ding gemeen: ze werken alleen als computers om kunnen gaan met de onderliggende data. Een manier om dit te doen is met de Ontology of units of Measure (OM), die duizenden verschillende grootheden en eenheden bevat, zoals lengte, gewicht en energiewaarden – van meters en inches tot eetlepels en milliliters per liter.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Breed toepasbaar

Het gebruik van een ontologie die meeteenheden omvat, zoals OM, is een van de cruciale eerste stappen in het uitwisselen en verwerken van kwantitatieve informatie. Dit zorgt er namelijk voor dat data bruikbaar is voor software applicaties.

OM, ontwikkeld door Wageningen Universiteit en Research, wordt gebruikt in smart software applicaties om bijvoorbeeld recepten aan te kunnen passen aan persoonlijke (dieet-)behoeften, of om ze te vertalen van Engels naar Nederlands – met daarbij het omrekenen van ounces en andere typisch Engelse termen in de Engelse keuken naar Nederlandse inbegrepen. De (open source!) ontologie is essentieel in berekeningen en voorspellingen gebaseerd op data, die vaak een combinatie zijn van verschillende databronnen.

Een onafhankelijk Duits onderzoek heeft onderzoek gedaan naar ontologieën en OM kwam daar het best uit de bus. De beoordelaars concludeerden dat OM de meeste toepassingsmogelijkheden heeft van alle bestaande varianten. Ze hebben zeven onotologieën voor grootheden en eenheden geëvalueerd op basis van criteria als consistentie, compleetheid en gebruiksgemak. De resultaten zijn gecombineerd met mogelijkheden om software eenheden te converteren, of om de resultaten van verschillende wetenschappelijke experimenten op een zinvolle manier met elkaar te vergelijken. Zie paper.

Combineren van ontologieën

OM wordt zowel binnen als buiten de WUR gebruikt. Experts binnen de WUR combineren OM vaak met andere ontologieën. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en onderzoekspartners en -instellingen (o.a. TNO) waarbij onderzoekers van Food Informatics (FI), onderdeel van Wageningen Research, OM integreren in software oplossingen. Men kan altijd contact opnemen met FI om OM of andere ontologieën in projecten te integreren. ‘We doen dit bijvoorbeeld wanneer we software ontwerpen om persoonlijk dieetadvies te geven,’ legt expertiseleider Görkem Simsek-Senel uit. Ontologieën die samengesmolten zijn worden ook gebruikt om de kwaliteit van groente en fruit in de voedselketen te voorspellen of om boeren in Europa te helpen bij het vinden van informatie over nuttige innovaties (ask-VALERIE). OM wordt ook gebruikt om de groeiende vraag naar eiwitten te modelleren en om te onderzoeken hoe dit gerelateerd is aan de veranderende samenstelling van de wereldwijd gebruikte biomassa.

Overzicht OM

OM omvat klassen, instanties en eigenschappen van de verschillende concepten die nodig zijn om grootheden en eenheden op een correcte manier weer te geven. De SI-eenheid voor lengte en massa, kilogram en meter, maar ook de mijl en zeemijl komen voor in OM. Voor veel toepassingen bestaan meer specifieke grootheden en eenheden zoals de Hubble constante (km/s/Mpc) of de grootheid ‘vase life’, de tijd waarin een boeket goed blijft in een vaas. OM kan meer vragen beantwoorden dan andere bestaande oplossingen, omdat het de volledige verzameling concepten bevat, zoals beschreven in de standaarden. OM is gemodelleerd in OWL 2 – Web Ontology Language.

Omdat OM een uitgebreide ontologie is met een verscheidenheid aan klassen, is het onmogelijk om OM in een afbeelding weer te geven. Men kan alle meetwaarden vinden op www.ontology-of-units-of-measure.org. Een overzicht van de klassenstructuur is te zien in Figuur 1.

Figuur 1: vereenvoudigd klassendiagram (UML) van OM.
Figuur 1: vereenvoudigd klassendiagram (UML) van OM.

Meer informatie is te vinden op de GitHub pagina (Zie ‘OM GitHub’).

Toepassingsmogelijkheden

-       Geometrie

-       Mechanica

-       Thermodynamica

-       Electromagnetisme

-       Vloeistofmechanica

-       Fysische chemie

-       Fotometrie

-       Nucleaire natuurkunde

-       Astronomie en astrofysica

-       Kosmologie

-       Aardwetenschappen

-       Meteorologie

-       Materiaalwetenschappen

-       Economie

-       Informatietechnologie

-       Typografie

-       Vervoer

-       Voedingswetenschap

-       Post-harvest technologie

-       Textuur en smaak

-       Verpakking

Contact

Je kunt Wageningen Food & Biobased Research altijd contacteren om OM te implementeren of uit te breiden voor nieuwe applicaties. De Food Informatics groep kan helpen bij projecten die OM willen gebruiken of wanneer men überhaupt gebruik wil maken van ontologieën in applicaties. Wij horen graag van u!