Software

Rekenmodel kosten Pythium-besmetting bij hyacint

In dit rekenmodel kunnen zowel de kosten door pythium-besmetting in hyacint in kaart worden gebracht als de financiële opbrengst wanneer de besmetting wordt bestreden.

Voor het berekenen van de economische schade door Pythium moet een inschatting worden gemaakt van de percentages oppervlakte met een lichte en zware aantasting en van de schade (uitgedrukt in bolmaten groeiverlies) op het aangetaste oppervlak. Het model berekent dan de economische schade op basis van groeicijfers en prijzen per bolmaat. Ook kan in het model het economische gevolg van de opbrengstverhoging door toepassing van bijvoorbeeld Ridomil Gold worden berekend.

Het model is gemaakt in Excel 2010 en is geschikt voor diverse bolmaten plantgoed en zowel voor de vroege als de normale teelt. Het kan door de teler naar eigen inzicht worden ingevuld.  

Ga naar het rekenmodel:

Lees meer