Project

Midden IN Delfland

Wat voor toekomst hebben 60 veehouders tussen 2 miljoen stedelingen? Het open veenweidelandschap van Midden-Delfland wordt gewaardeerd en gebruikt door mensen uit Rotterdam, Delft, Vlaardingen, Schiedam, Pijnacker en Den Haag. Het mooie landschap was tot nu toe reden om het gebied te vrijwaren van verstedelijking. De stad wordt door de veehouders soms als lastig ervaren, maar biedt ook kansen. Aan de toekomst werken betekent als boer aan de slag gaan met duurzaamheid, inspelen op uitdagingen van de toekomst, en werken aan de relatie met de stad. Het gaat over vernieuwen en samenwerken, want stad en land hebben elkaar nodig. Door toekomstgerichte landbouw kan het landschap voor de stad van betekenis blijven.

Het innovatienetwerk Midden IN Delfland (MIND) helpt boeren om hun vernieuwende, duurzame ideeën samen met anderen uit te werken en naar uitvoering te brengen. De opzet van MIND is een initiatief van de gemeente Midden-Delfland, IODS (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) en de Provincie Zuid-Holland en wordt uitgevoerd door de gemeente Midden-Delfland, Wageningen Research, Imagro en Pantopicon.

Het netwerk wordt opgebouwd op basis van de volgende principes:

  • Actief experimenteren
  • Uitgaan van de motivatie en de ideeën in het gebied
  • Organiseren van ontmoeting tussen stad en land
  • Werken aan brede duurzaamheid en een diversiteit aan landschapsdiensten
  • Ondersteunen van mensen die initiatief willen nemen
  • Bieden van uitdaging en inspiratie
  • Ontwikkelen van een MINDset van vernieuwen, leren en samenwerken
  • Delen van ervaringen
  • Blijven uitbouwen van het netwerk
Midden Delfland

De experimenten vormen het hart van het innovatienetwerk Midden IN Delfland. Zij worden opgezet door teams van boeren en stedelingen. Zo wordt onder meer gewerkt aan een natuurinclusieve boerderij, een maatschappelijke Bokashi-keten, een nieuwe generatie jongvee, meer contact van boeren met de stad (‘dichtbij de boer’), een energieneutrale boerderij, een mobiele zuivelinstallatie voor verwerking tot lokale producten, en een Herenboereninitiatief. De teams worden zo nodig begeleid vanuit het netwerk en hebben toegang tot kennis.

MIND organiseert diverse activiteiten. Zo zijn er innovatiesessies om ideeën verder te brengen, themasessies en excursies om inspiratie te bieden, en een jaarlijks event om de resultaten van het netwerk te laten zien. Uiteraard zijn alle bijeenkomsten ook bedoeld om mensen bij elkaar te brengen en het leren te bevorderen.

Midden IN Delfland

MIND staat in verbinding met andere innovatienetwerken voor de landbouw, waaronder de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, het Veenweideproject van Commonland, Greenport Westland Oostland, en ook met de steden Rotterdam, Delft en Den Haag.

Wageningen Research draagt bij aan het procesontwerp, de monitoring, de begeleiding van enkele experimenten en de inbreng van kennis.