Project

Programma management

Het wettelijk visserijonderzoek, dat in dit programma wordt uitgevoerd, wordt gecoördineerd door het Centrum voor Visserijonderzoek (CVO). De coördinatie van het programma is ondergebracht in dit project.

Doelstellingen project en aanapk

De belangrijkste werkzaamheden in dit project houden in het, in samenwerking met EZ, vertalen van de wettelijk taken in een jaarlijks onderzoeksprogramma, het opstellen van een Nationaal Programma voor de EC in samenwerking met EZ en het LEI en het aansturen van het onderzoek dat in dit programma wordt uitgevoerd. Andere elementen van dit project zijn de jaarlijkse rapportages over de inhoudelijke en financiële voortgang van de programma’s, de nationale en internationale coördinatie van de onderzoeksprogrammering, de financiële bewaking van uitputting van de beschikbare middelen en de aansturing van de projectleiders. Tevens zijn de algemene voorlichting en kennisverspreiding van de producten van het programma (Websites) in dit project ondergebracht.

Resultaten

  • WOT Werkplan voor 2014
  • WOT Jaarverslag 2012
  • Hoofdstuk over dataverzameling in Operationeel Programma 2014-2020
  • DCMAP: Annual Workplan NLD 2014
  • DCF: Annual Report of 2012
  • Management review CVO
  • Overleg met EL&I (Adviescommissie, Opdrachtgeveroverleg), projectleiders, IMARES en Wageningen UR over het programma;
  • Deelname en verslag van RCM;
  • Beheer en onderhoud van de websites van CVO en KennisOnline.

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Nationale rapporten die voortkomen uit dit programma zijn ook publiekelijk toegankelijk via publicaties CVO.

Publicaties