Toekomstvisie Watermuseum

Project

Toekomstvisie Watermuseum

Het Watermuseum in Arnhem werkt aan het vergroten van het waterbewustzijn en biedt informatie over zoetwater, waterzuivering, drinkwater en waterveiligheid. Het museum heeft de Wetenschapswinkel gevraagd om te helpen bij het ontwikkelen van haar toekomstvisie, waarin de mondiale ontwikkelingen meegenomen zijn.

Het Watermuseum is gevestigd in een oude watermolen in het Sonsbeekpark te Arnhem. In 2002 is het gebouw geschikt gemaakt als museum en in 2003 is het museum geopend. Er komen nu ongeveer 60.000 bezoekers per jaar; voornamelijk gezinnen en schoolklassen. Het museum wordt gefinancierd via kaartverkoop en sponsoring door een waterschap, een drinkwaterbedrijf en enkele private bedrijven.

Onderzoek

In dit project richten de onderzoekers zich op de antwoorden van de volgende vragen:

  • Wat is een toekomstgerichte inrichting voor het Nederlandse Watermuseum?
  • Welke vraagstukken van de toekomst kan het Watermuseum de komende jaren laten zien en welke boodschap wil het museum aan bezoekers meegeven?
  • Wat betekent dat voor het beleid en de inrichting van het museum?