Project

True Price – van Inzicht naar Actie

Voedselproductie gaat gepaard met maatschappelijke kosten die niet in de voedselprijzen zijn verdisconteerd. In de PPS Echte en Eerlijke Prijs voor duurzame producten wordt de echte prijs van voedselproducten berekend. Vervolgens is de vraag wat actoren kunnen doen met het inzicht in de echte prijs om deze maatschappelijke kosten te verlagen. Deze PPS helpt actoren om te komen tot effectieve en uitvoerbare actie(s) die leiden tot lagere maatschappelijke kosten van voedselproductie.

Binnen de PPS Echte en Eerlijke prijs voor duurzame producten wordt gewerkt aan het monetariseren van de maatschappelijke kosten en opbrengsten om tot een echte prijs van producten te komen. Wanneer de echte prijs van voeding is berekend is de volgende vraag “hoe kan de echte prijs helpen bij het verlagen van de maatschappelijke kosten?”. Diverse actoren in en rondom de voedselketen spelen daarin een rol: producenten van voedsel, inkopers van voedsel (retail, out of home), financiële instellingen, overheid en consumenten. Zij kunnen dit inzicht in de echte prijzen van producten gebruiken om ervoor te zorgen dat voedselproducten minder negatieve effecten op het milieu en op de maatschappij hebben. Welke mogelijkheden hebben zij? Welke acties kunnen zij ondernemen?

Mogelijkheden true pricing

In deze PPS verkennen, toetsen en evalueren we samen met de actoren in en rondom de voedselketen de mogelijkheden om tot een aantal effectieve en uitvoerbare acties te komen die de maatschappelijke kosten van voedselproductie verminderen. Wij verkennen onderstaande richtingen.

Welke mogelijkheden biedt true pricing:

  1. om consumenten te bewegen tot ander, duurzamer gedrag?
  2. om in B2B relaties duurzaamheid als volwaardig element in de verkoopvoorwaarden in te bouwen?
  3. als basis voor interne bedrijfsvoering gericht op duurzaamheid?
  4. om keurmerken verder uit te bouwen met nieuwe duurzaamheidselementen?
  5. als basis voor overheidsbeleid?
  6. als basis voor financieringsvoorwaarden en -producten door investeerders en banken?
  7. voor een gebiedsgerichte aanpak gericht op duurzaamheid?

Onze aanpak

Centraal in onze aanpak staan praktijkexperimenten met actoren in en rondom voedsel die willen verkennen welke mogelijkheden zij hebben om te komen tot lagere maatschappelijke kosten. De basis is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. De partners in de PPS willen die ervaringen ook delen en samenbrengen om samen verder te komen. Actoren worden daarbij gevoed door wetenschappelijke kennis en inzichten over mogelijke interventies en ervaringen elders. Mogelijke acties en interventies worden getoetst en geëvalueerd op uitvoerbaarheid en effecten.

Doet u mee?

Staat u voor de uitdagende vraag hoe uw organisatie kan bijdragen aan minder maatschappelijke kosten van voedselproductie? En zijn wetenschappelijk onderbouwde inzichten daarbij behulpzaam? Alsook leerervaringen van andere organisaties? Staat u open voor deze gezamenlijke uitdaging? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan dit onderzoek, dat 1 januari 2021 is gestart.

Voor deelname aan een PPS is een cash en in kind bijdrage noodzakelijk. Voor deze PPS geldt een gunstige cofinanciering van het bedrijfsleven namelijk van 30% in plaats van de gebruikelijke 50%.

Wat levert het op?

  • Partners krijgen inzicht in hoe true pricing kan bijdragen aan verduurzaming van het voedselsysteem
  • Voor verschillende routes, zoals: voor bedrijven die consumentengedrag willen beïnvloeden, voor bedrijven die hun keten willen verduurzamen, voor overheidsbeleid.
  • Dit doen we aan de hand van concrete casussen en experimenten – samen met de partners

Nieuws

In de media

Publicaties en presentaties

Nieuwsbrief