Project

AquaImpact

AquaIMPACT beoogt de onderzoeksvelden fokkerij en voeding te integreren voor een competitieve aquacultuursector in de EU waarvan de impact op het milieu beperkt blijft.

AquaIMPACT is een gezamenlijke inspanning van onderzoeksgroepen die werken aan fokkerij en voeding van vis ter verbetering van het competitieve vermogen van aquacultuur in de EU, het veilig stellen van voedselzekerheid, en het beperken van de impact op het milieu.

De doelsoorten zijn zalm, regenboogforel, zeebrasem en zeebaars. Deze soorten vertegenwoordigen samen driekwart van het productievolume en 89% van de waarde van de totale viskweek in de EU. AquaIMPACT zal producten en diensten leveren gebaseerd op genomic selection die gericht zijn op kostenefficiënte fenotypering en genotypering, en het benutten van kernmerken die alleen onder commerciële omstandigheden gemeten kunnen worden.

Door het benutten van nieuwe visvoeringrediënten, essentiële nutriënten en additieven zullen nieuwe voedings- en voerstrategieën toegespitst worden op genetisch verbeterde vis afkomstig uit fokprogramma’s. Het gebruik van genomic technologie wordt economisch geoptimaliseerd. De effecten van genetische vooruitgang in combinatie met verbeterde voeding op robuustheid, voedingswaarde, en efficiëntie van vis worden gedemonstreerd. Dit heeft tot doel principes van circulaire economie, zero-waste, en efficiënt gebruik van grondstoffen over te brengen op de industrie.

In samenwerking met commerciële partners zal de invloed van innovaties bepaald worden onder praktijkomstandigheden in kwekerijen. Ontwikkelingen in beeldtechnologie en spectroscopie, internet-of-things-, machine learning, en smart-software worden gebruikt voor nieuwe producten en diensten met verbeterde kostenefficiëntie. Resultaten worden gecommuniceerd met diverse stakeholders, waarbij consumenten, regelgevende autoriteiten en bedrijven samengebracht worden. Middels deze dialoog wordt de maatschappij geïnformeerd over aquacultuur als een duurzame bron van kwalitatief hoogwaardige voedsel.

Gerelateerde projecten: